Toplogga2021

Bokningsvillkor för kurser
 
-Medlemskap i Täby Hundsällskap för det aktuella året är en förutsättning för att gå kurs. 
 
-Anmälan till kurs är bindande. 
 
-Kursavgift ska betalas in till klubbens konto Pg 791 799-0 eller via swish nr 123 6467138 
 
-Kursdeltagare är garanterad plats på kursen först sedan kursavgiften betalats. 
 
-Vid avbokning senast 3 veckor innan kursstart återbetalas hela kursavgiften. 
 
-Vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart återbetalas kursavgift endast mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg eller liknande. 
 
-Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften. 
 
-Om kurs inte kan fullföljas på grund avatt  skada, sjukdom eller annan oförutsedd händelse som kursdeltagaren inte kan råda över uppkommer när två eller fler tillfällen återstår, återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar återstående tillfällen mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg eller liknande. Om skada beror på försummelse från Täby Hundsällskaps sida återbetalas dock hela kursavgiften. 
 
-Vid enstaka missat kurstillfälle återbetalas inte någon del av kursavgiften. 
 
-Kurs kan komma att ställas in om färre än hälften av platserna är fyllda.