Toplogga2021

Styrelsen

Ordinarie ledamöter    
Petra Andersson Ordförande  
Lotta Djerf Sekreterare  
Ingrid Brännström Kassör  
Dan Gillgren Ledamot  
Anna Burtus Ledamot  
Emma Farhang Suppleant  
Annika Tesch Klingwall Suppleant  
Christina Palmqvist Revisor  
Paulinn Palmgren Revisorsuppleant  
Barbro Nätt Valberedning,sammankallande  
Marita Thorén Valberedning  
     
 Utskott:    
Marita Thorén Utställning  
Alma Zeno Ungdom  
Alexander Sahlström Webmaster.